آسان روان سودمند هماهنگ
پیش از معامله هنگام معامله پس از معامله

معاملات بر خط

در سال ۱۳۹۳ شرکت آسا پس از اتصال مستقیم به هسته معاملات بورس کشور، موفق به اخذ مجوز فعالیت سامانه معاملات برخط از سازمان بورس و اوراق بهادار گردید

باشگاه

سامانه باشگاه مشتریان توانسته است با جذب مشتریان در هر سطحی امکانات وسیعی را به آنها ارائه نماید تا هم کسب و کار و هم مشتریان از ارزش ایجاد شده مشترکا بهرمند شوند.

همفکران

آسا با سیاست بهبود کیفیت در سامانه های اطلاع رسانی و ارائه امکانات نوین به کاربران، با طراحی جدید وب سایت همفکران وارد این حوزه گردید

آگاهی و بینش پخته در گیر و دار کسب و کار